Kastrering/
sterilisering

Vi kan hjälpa till med kastrering på hund, katt, kanin och marsvin.   
Om man inte önskar att sitt djur blir dräktigt kan det vara lämpligt med en kastration. Det är lämpligt att kastrera sin honkatt efter könsmognaden. Hankatter kastreras ofta för att de inte ska urinmarkera inomhus eller rymma hemifrån i jakt på honkatter. Hanhundar rekommenderar vi att kastrera från 7 månaders ålder,, han- och honkatter kan kastreras från sex månaders ålder. Kaniner och marsvin kan kastreras mellan 4-6 månaders ålder.
För tikar är det lämpligast att kastrera från 8-9 månader till ett års ålder beroende på ras. Vi rekommenderar att tiken ska ha löpt en gång så att tillväxtzonerna får en chans att slutas innan hon kastreras.

Råd efter kastration av katt.
De flesta djur är ostadiga på benen, trötta och lätt omtöcknade efter narkosen. Detta tillstånd kan vara i åtskilliga timmar. Katten bör få vila i lugn och ro och får dricka vatten när katten är pigg och kan stå och gå utan tydlig påverkan efter sedering, tex inte vingla eller vilja lägga sig ned. Ge mat tidigast på kvällen.
Om din katt är en utekatt ska den vara inne tills såret är helt läkt.
Titta på såret varje dag. Skulle det bli rött, svullet, ömt, börja blöda, vätska sig – hör av dig!
Har du en honkatt ska hon ha krage på sig i minst tio dagar. Detta är mycket viktigt för att hon inte ska komma åt att slicka på operationssåret, vilket innebär risk för infektion.
Har du en hankatt brukar dom inte behöva krage men om han börjar slicka på såren, måste ni komma till kliniken och köpa en krage för att förhindra att komplikationer uppstår.
Ring om din katt inte vill äta/dricka eller är slö dagen efter operationen.
Kastrerade djur har lättare att bli överviktiga och det är därför viktigt att i framtiden kontrollera vikten och ev byta foder till ett foder för kastrerade katter.